Aile Danışmanlığı Sertifika Programı 2014

Aile danışmanlığı; günümüzde artan boşanma ve psikolojik şiddet temelli olaylara engel olabilmek, aile bilinci ve farkındalığını artırabilmek, topluma kazandırılabilir bireyler yetiştirmek amaçlı danışman ve uzmanların yer aldığı kurumdur. Aile danışmanlığı ile birçok ailenin yeniden amaçlar belirlemesi, aile ruhu ve kimliğininin kazanılması kaçınılmazdır. Bireylerin eğitim, sağlık gibi sosyal hayatında karşısına çıkan sorunların aile boyutunda değerlendirilmesi ve aile olgusu dahilinde bu sorunlara karşı mücadele edilmesini sağlamak da aile danışmanlarının amaçlarındandır.
Aileyi oluşturan bireylerin bir arada sorunları paylaşma, çözme gibi süreçlerden geçmeleri üzerine kurulan aile danışmanlığı kurumunda aile danışmanı olarak yer alabilmek için aile danışmanlığı sertifika programına katılmış olmak ve aile danışmanlığı eğitimi almış olmak gerekir.
www.ailedanismanligiprogrami.com/aile-danismanligi-sertifika-programi‎
Aile Danışmanlığı Sertifika programı
; YÖK onaylı, aile danışmanı olabilme şartlarına uygun üniversite bölümlerinden mezun olan kişilere verilen 300 saati teorik, 120 saati uygulamalı ve bunlara ek 30 saatlik süpervizyon eğitiminin tamamlanmasından oluşur. Tüm bu program boyu eğitimini tamamlayan kişiler aile danışmanlığı sertifika programını tamamlamış ve aile danışmanlığı eğitimi almış olurlar.
Aile danışmanlığı sertifika programı 2014 Kadir Has Üniversitesi, Yaşam Boyu Eğitim Merkezi, RiskCenter işbirliği ile düzenlenen program, katılımcılarına çift sertifika imkanı sunuyor. Yönetmeliğe göre Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik bölümü, Psikoloji bölümü, Sosyal Hizmetler bölümü, Hemşirelik, Çocuk Gelişimi, Sosyoloji ve TIP mezunu kişiler aile danışmanlığı sertifika programı 2014 kapsamında aile danışmanı olabilirler. Aile danışmanlığı öncelikle insan ilişkileri üzerine kurulu aile ilişkilerini baz aldığından bu bölüm ile ilgili üniversite bölümleri mezunları kapsam içinde tutulmuştur. Aile danışmanından beklenen niteliklerin sağlanması adına aile danışmanlığı programından başarıyla sertifika alan kişiler aile danışmanlığı yapabilirler.
Klinik psikoloji ve aile danışmanlığında yüksek lisans veya doktora sahibi olanlar, tıp fakültesi çocuk psikiyatrisi ve psikiyatri bölümlerinden mezun olanlar sertifika programı aranmaksızın aile danışmanı olabilirler. Aile Danışmanlığı Sertifika programı
aşamalar halinde sunulan programlardır, bu aşamalar sonrası başarılı olan adaylar aile danışmanlığı yapma yetkisine sahip olurlar. Aile danışmanları aile bireylerinin yaşadığı psikolojik travmalardan hastalıklara kadar birçok olumsuz durumun atlatılmasında aileye destek olan, yönlendiren ve geleceğe dair aile planlaması yapılmasında yardımcı olan kişilerdir.

detaylar için : www.ailedanismanligiprogrami.com/aile-danismanligi-sertifika-programi‎